Reiki als Hospitals

Informació recollida a internet amb links per a la seva comprovació

Articles i comentaris en relació al Reiki, així com experiències de metges, infermeres, pacients, i practicants de Reiki a Amèrica i Anglaterra.

Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Chile premiadas en congreso uruguayo de Medicina Familiar. Algunas enfermeras de sala nos contaron que aplicaban reiki a sus pacientes, para aliviar su dolor, con lo que "podían relajarse y despedirse tranquilos de sus parientes antes de fallecer” - 17/11/2008

diariomedico.com Varios expertos han analizado la eficacia del reiki, la acupuntura y la fitoterapia como técnicas complementarias al tratamiento oncológico. 13/11/2008

Mans que fan miracles - Publicació sobre el voluntariat de l'Associació de Terapeutes Reiki a Catalunya a l'hospital Matern infantil de Vall Hebron - pàgina 6 - 10/11/2008

El govern dels EE.UU. reconeix Reiki com a medicina complementària.

La “National Center for Complementary and Alternative Medicine” (NCCAM) (Centre Nacional per a la medicina complementaria o alternativa), un component de la National Institute of Health (Institut Nacional de la Salut), amb informació en relació al reconeixement oficial de Reiki. També inclou informació sobre proves i investigacions oficials que s’estan fent amb Reiki.

http://www.reiki.org/reikinews/ComplimentsTradMedicine.html

Reiki com a complement a la medicina convencional per Beth Simmons Stapor

“A mida que es coneix mes el Reiki, s’està cercant una manera de definir el seu lloc en relació a la medicina tradicional. Encara que al passat sempre he considerat Reiki com un tractament alternatiu, els tres darrers mesos diversos esdeveniments m’han obligat a replantejar les meves idees. Ara defineixo el lloc de Reiki a la medicina convencional com a complementari i no alternatiu. He vist en tres ocasions com Reiki ha ajudat en tractaments de medicina convencional per afavorir al pacient.

Vaig ser invitada fa poc per exposar una presentació sobre Reiki en un centre d’assistència per a gent gran. Els internats a la residencia variaven en edat des de 50 fins a 92 anys. Cadascú tenia diferents problemes de salut. Tots ells tenien el factor comú que ja no es podien cuidar per ells mateixos, aquesta era la raó de la seva estança a la residència. Reiki els va ajudar en aquest context des d’un punt de vista psicològic. Després d´haver rebut Reiki, el Director del centre observà que cada un dels interns tenia una actitud mes positiva vers la seva situació. Un d’ells, que tenia fama d’estar sempre queixant-se, al terminar la seva sessió de Reiki comentà com de be es sentia i com li agradava la gent del seu voltant. Un altre comentà que després d’una sessió es sentia que podria guanyar totes les guerres de la seva vida.

A David li van extirpar un tumor al coll a l’octubre. Va iniciar tractaments de radiació al Novembre. Els metges inicialment li van donar sis mesos de vida.

En un principi, els seus nivells energètics estaven molt baixos, es sentia "vençut" tant pel seu cos com per la vida en ella mateixa. Va començar rebent sessions tres cops per setmana, directament després de les sessions de radiació. Amb el temps, els seus nivells energètics s’incrementaren i el seu cos s´equilibrà.

Vaig haver d’absentar-me de la ciutat durant dos setmanes i al tornar David em diguè que va haver d´aturar els tractaments de radiació perquè, sense les sessions de Reiki, li faltava energia i estava desenvolupant efectes secundaris degut als tractaments

Començarem de nou i uns dies més tard va estar en condicions de tornar a rebre tractament i completar el cicle.

Els seus metges quedaren estupefactes per la velocitat de la seva curació amb absència d’efectes secundaris. David els hi diguè que ho atribuïa a las sessions rebudes de Reiki. A la darrera visita, el seu metge li va dir que les seves expectatives de vida havien augmentat considerablement degut a la seva actitud i als tractaments

Reiki també ajuda abans i desprès de la cirurgia. Hutch estava preparat per a una intervenció de càncer de pròstata. Admetia que no suportava bé el dolor. Vaig arribar a l’hospital i li vaig fer Reiki durant una hora i mitja abans de la seva intervenció. Es va quedar tranquil i relaxat. Va entrar al quiròfan sense cap problema. Jo era a la seva habitació quan va tornar. Les complicacions durant la intervenció havien allargat la cirurgia de dues hores i mitja a cinc. Li vaig fer Reiki durant dos hores seguides. No patí els efectes secundaris de l’anestèsia i parlà amb mi de forma coherent tota l’estona. Vaig seguir fent-li Reiki cada dia durant una hora o dues. Segons l’equip mèdi, s’esperaven complicacions postoperatòries incloent erupcions, vòmits, dolor i febre alta. Hutch no va patir cap d’aquests símptomes. Va ser un treball en equip, els metges i les infermeres de l’hospital li van proporcionar un tractament excel•lent i Reiki va complementar aquesta tasca en tot moment.”

http://www.reiki.org/reikinews/ReikiandBreastCancer.html

“Per naturalesa soc una persona pràctica i cautelosa. La meva formació es científica i tinc un B.S. (Bachelor of Science) en Zoologia i un Ph.D. en Microbiología. Les malalties greus han transformat la meva vida de diverses maneres, introduint-me en el món de la medicina complementària. Fent ús de la meva pròpia combinació de teràpies, vaig tenir sort al curar-me d’esclerosi múltiple. El juny de 1996 em diagnosticaren dos càncers diferents, un a cada pit. En aquella època només tenia quaranta quatre anys i pocs dels factors de risc associats amb el càncer de mama.

Després d’una llarga deliberació, vaig decidir combinar la medicina convencional amb la meva pròpia seqüència de teràpies no convencionals. Vaig integrar cirurgia, quimioteràpia, radiació, Reiki, connexió espiritual, equilibri energètic, visualització, psicoteràpia i ioga. Vaig crear un nucli de suport amb la meva família perquè m’enviessin les seves oracions i energia positiva. A cada pas vaig fer servir el Reiki, algunes vegades de manera poc usual. Mai em vaig sentir indefensa perquè podia fer-me Reiki.

Vaig fer Reiki directament al tumor més gran, que no va desaparèixer, però segons l’informe patològic, el càncer s’anava fonent. Podria haver altres explicacions apart de Reiki, però era un resultat curiós.

Després de la cirurgia, vaig dirigir Reiki directament a les zones embenades. Encara que es va extirpar una gran quantitat de teixits, només vaig necessitar fàrmacs per reduir el dolor durant un dia després d’una doble lumpectomia. La cicatrització va ser ràpida i la recuperació interna increïble. Una gran part del teixit es va regenerar.

Crec que aixó és el futur de Reiki, que cada individu pugui trobar una combinació d’eines de guariment que siguin correctes per a ells, triant entre un "ventall" de possibilitats.”

http://www.simplyreiki.co.uk/reiki_andhiv.htm ¿Pot el "Tractament a Distancia" ajudar en casos de HIV? Per Steven Bratman, M.D.

Moltes religions tenen la tradició de curar mitjançant oracions i meditacions. Un estudi recent va intentar validar si aquestes pràctiques poden ajudar als malalts.

Aquest estudi va avaluar els efectes de la sanació espiritual a distància. A l’estudi, quaranta persones amb SIDA en estat avançat van ser aleatòriament dividides en dos grups: l´un, rebent tractament a distància d’un grup de practicants de Reiki, i l’altre no. Els practicants no coneixien els pacients i els pacients no sabien en quin grup estaven. Els investigadors que avaluaven el progrés dels participants tampoc sabien en quin grup estaven. D’aquesta manera l’estudi va ser denominat "double blind".

Els tractaments es feien a distància sis dies a la setmana durant deu setmanes i els participants tingueren un seguiment un total de sis mesos. Al final de l’estudi, els investigadors examinaren el progrés mèdic de tots ells, repassant el quadre clínic i un qüestionari sobre la qualitat de vida. L’estat general dels participants va ser revisat utilitzant onze mesures predeterminades. Els investigadors no donaren dades especifiques sobre aquestes mesures, però si confirmaren que els pacients del grup de tractament estaven més sans al final de l’estudi comparats amb el grup de control: tenien menys malalties relacionades amb la SIDA, la severitat de les seves malalties era menor, els seus períodes d’hospitalització eren més curts i exhibien un estat psicològic millorat.

http://www.reiki.org/Healing/reiki_in_hospitals.html Reiki als Hospitals per William Lee Rand.

Als hospitals i les clíniques de tot Amèrica, Reiki està començant a ser acceptat como un mètode significatiu i de baix cost per millorar l’estat del pacient. "Les sessions de Reiki ajuden als pacients a curar-se mes ràpidament i amb menys dolor" diu Mariliyn Vega, RN, infermera del Hospital Manhattan a Nova York. Reiki accelera les recuperacions quirúrgiques, millora actituds mentals i redueix els efectes negatius de la medicació i d’altres procediments mèdics.

Vega, una Mestra de Reiki, inclou Reiki a les seves pràctiques habituals com infermera. La seva fama a l’hospital corre de boca a boca i tant els pacients com el personal de l’hospital li demanen sessions de Reiki a les sales operatòries i post operatòries. A més li han demanat que faci Reiki a pacients amb càncer a l’Hospital Memorial Sloane Kettering, incloent pacients amb transplantament de medul•la. Desprès de reconèixer els beneficis dels tractaments de Reiki, sis metges i vint-i-cinc infermeres van ser instruïts per tal d´oferir sessions de Reiki. Reiki és cada cop més acceptat pels metges tradicionals. En alguns hospitals s’està incorporant a la llista de serveis oferts als pacients, sovint pels propis metges i infermeres formats prèviament per fer Reiki.

Perquè als hospitals els hi agrada el Reiki

Els hospitals estan vivint canvis importants, necessiten reduir despeses, però al mateix temps millorar l’estat dels pacients. Sota l’antiga pauta de medicació i tecnologia costosa, aixó representa un dilema sense solució. Però amb Reiki i altres modalitats complementaries aixó seria possible. Reiki no requereix de tecnologia i molts dels seus practicants ofereixen els seus serveis gratuïtament. Com a resultat Reiki es una bona manera de millorar l’estat dels pacients reduint despeses.

Julie Motz, una practicant de Reiki ha treballat amb el Dr. Mehmet Oz, un conegut cirurgià cardiotoràxic al Columbia Presbyterian Medical Center a Nova York. Motz empra Reiki i altres tècniques per a equilibrar l’energia del pacient durant les intervencions. Va assistir al Dr. Oz al quiròfan durant intervencions a cor obert i transplantaments de cor. Motz indicà que cap dels onze pacients tractats va patir depressió post operatòria; els pacients de bypass no van patir dolor post operatori o debilitat a les cames i els transplantats no rebutjaren de l’òrgan. El Dr. David Guillion, un oncòleg al Marin General va dir "Considero que hem de fer tot allò que estigui a les nostres mans per ajudar als pacients. Disposem de la més avançada tecnologia i més innovadora medicina, però guarir és un procés multidimensional. Estic convençut de que existeix potencial pel guariment emprant anergia."

La Clínica de Reiki al Centre Mèdic de Tucson (EE.UU.)

La Clínica de Reiki al Centre Medico de Tucson, Arizona disposa d’un equip de Practicants de Reiki que ofereixen Reiki als pacients a les seves cambres. El programa l’ha coordinat Sally Soderlund, infermera, encarregada dels serveis de suport a Oncologia.

El programa s´inicià el maig de 1995. Tres Mestres de Reiki varen intentar muntar una clínica, però no tenien la financiació necessària. Cercant solucions, contactaren amb Sanday Haywood, administradora del Centre Mèdic de Tucson i li oferiren fer sessions als pacients de l’hospital. Haywood estava oberta als tractaments complementaris i facilità l’inici del programa. El programa començà al departament de malalts de càncer però des d’aleshores s’ha anat estenent als altres departaments de l’hospital. L’equip de Reiki explica als pacients el procediment abans d’iniciar el tractament. Procuren no utilitzar la paraula "Reiki" al principi, enfocant-ho en el context d’energia guaridora. Se’ls informa com aquesta energia existeix en el cos, però que es redueix quan una persona està malalta, i que les sessions fan augmentar aquesta energia.

La raó principal que tingui tant d’èxit el programa és que als pacients els hi agrada el Reiki i ells mateixos el demanen. Els pacients gaudeixen de la sessió i en demanen més desprès de la primera experiència. Les infermeres també han notat que Reiki produeix efectes positius als pacients, reduint el dolor, augmentant la relaxació, millorant la son i la gana.

Reiki a l’Hospital Regional de Porstmouth (EE.UU.)

Patricia Alandy és infermera i Mestra de Reiki. És sots-directora dels serveis quirúrgics de l’hospital de Portsmouth, New Hampshire. Amb el suport de la direcció, aconseguí que el Reiki estigués a disposició dels pacients al departament de cirurgia

Les sessions de Reiki son impartides per 20 membres de l’equip mèdic que Patrícia va formar a  la pràctica de Reiki, inclouen infermeres, metges, terapeutes, tècnics i altres membres de l’equip. Els serveis de Reiki van començar el 1997 i 400 pacients han rebut sessions.

Els practicants de Reiki no entren en temes espirituals ni tòpics de "Nova Era" i es limiten a fer Reiki única i exclusivament. Per aquesta raó, Reiki és acceptat per tots els pacients incloent la gent gran, més reàcia a idees menys ortodoxes.

El programa de Reiki del Califòrnia Pacífic Medical Center

El Califòrnia Pacífic Medical Center es un dels hospitals mes grans del nord de Califòrnia. La seva Clínica de Salut ajuda a malalts crònics i greus, emprant una extensa gama de medicina complementaria, incloent-hi Reiki.

La clínica te sis sales de tractaments amb dos metges, el Dr. Mike Cantwell, pediatra especialitzat en infermetats contagioses i Mestre de Reiki i la Dra. Amy Saltzman, especialista en medicina interna i amb formació addicional en acupuntura i meditació.

Treballen conjuntament amb els metges de família locals per determinar la millor manera de tractar al pacient a traves d’un qüestionari detallat. La clínica és molt popular, amb una llista d’espera superior als cent pacients.

El Dr. Cantwell diu: "Reiki és molt útil per a tractar les malalties greus musculars i òssies, infeccions i asma, i ha demostrat la seva utilitat en malalties cròniques i sobre tot les que causen molt de dolor".

http://www.reikifed.co.uk/hospitals.htm

El lloc de Reiki es als Hospitals Por Carole Easton

"Des que vaig descobrir  Reiki, sabia que necessitava introduir-lo als hospitals i vaig pensar que la millor forma de fer-ho era a través de les infermeres i els metges. D’aquesta manera ells podrien introduir-lo als seus pacients.

Necessitava crear un exemple i al Lynden Hill Clínic, vaig establir la primera Clínica de Reiki a Anglaterra. Al llarg dels anys la major part del nostre equip, incloent metges, infermeres i personal administratiu ha après Reiki fent-lo servir a diari. Oferim tallers i cursos continus per a metges i infermeres d’altres hospitals que venen a aprendre la tècnica.

Els avantatges són molts i pensem que Lynden Hill Clinic és un meravellós exemple de com funciona Reiki en un ambient mèdic.

Els avantatges de Reiki en un hospital: Reiki és molt senzill. No cal preparació i es pot fer a qualsevol lloc de l’hospital incloent cirurgia, cures intesives, ambulatoris, etc. Es pot utilitzar en combinació amb qualsevol tractament. No produeix efectes secundaris ni te contraindicacions. El pacient pot estar assegut, estirat o dret. Funciona a través del guix. Reiki no depèn de l’estat de consciència de la persona que ho rep.

El pacient pot estar en coma o a cures intensives sense que això sigui un impediment pels tractaments de Reiki. Nomes uns minuts de Reiki poden canviar dràsticament la situació del pacient. L’estrès es transforma en pau i el pànic desapareix, per tant és molt útil en situacions d’emergència.

Les infermeres que treballen en unitats de pediatria descobreixen que els nens responen molt bé al Reiki. Els nens no tenen idees preconcebudes sobre el guariment, per la qual cosa estan força oberts a aquesta teràpia.”

Reiki i la Ciència

Un tòpic que destaca avui dia és l’aparent divorci entre l’espiritualitat i la ciència. Un fet perfectament comprensible, si es considera que les religions tradicionals semblen no donar tanta importància a aquest tema i la necessitat de la ciència de comprovar la realitat de quelcom mitjançant una manifestació física d’alguna mena. En altres paraules, si no es pot mesurar no existeix. Per a moltes persones, el plantejament científic es la seva primordial manera de veure les coses; “si no ho veig no m’ho crec”. Jo vaig ser una d’aquestes persones, i encara ho soc fins a cert punt. La única diferencia es que no necessito mesurar quelcom si veig que funciona i al llarg dels anys he tingut una àmplia gama d’exemples de com funciona el Reiki.

Malgrat això, la possibilitat de “provar” que Reiki és real i que es pot mesurar em segueix interessant. Si poguéssim crear un “pont” entre la ciència i l’espiritualitat seria d’un gran ajut per millorar les nostres vides. Si a la nostra part espiritual no li fes falta un “acte de fe” tan gran, considero que moltes persones estarien més disposades a apropar-se a aquesta banda i veure com pot beneficiar-les en el seu dia a dia.

Aquesta pàgina mostra estudis que s’han portat a terme per intentar acostar Reiki al plànol físic, demostrant com es manifesta Reiki en formes que es poden mesurar de forma concreta.

També tracta el tema de Reiki als hospitals. Molts hospitals als EE.UU. i el RR.UU. estan utilitzant Reiki com tractament complementari, com demostren els articles.

Nota: Aquest document dona una descripció resumida de l’article i l’enllaç a l’article complet. L’original està en anglès.

Tecnologia Kirliana i Reiki

A Rússia, la investigació científica en relació al camp biomagnètic ha donat resultat, com es demostra en diversos  descobriments. Un d’ells es la Càmera Kirliana, que capta aquest camp quan una part del cos entra en contacte amb una placa fotogràfica, i la “Gas Discharge Visualisation machine”, inventada pel Dr, K. Korotkov.

http://64.224.49.156/practicalreiki/kirliantesting.htm

Gas Discharge Visualisation machine Les imatges que es poden veure en aquest LINK demostren el camp biomagnètic d’una dona abans i desprès d’un tractament de Reiki.

http://www.reikiteaching.co.uk/page10.html - La ciència i el  Reiki

Investigacions independents pel Dr. Robert Becker i el Dr. John Zimmerman durant els anys vuitanta es centraren en saber què passa quan persones practiquen teràpies com el Reiki. Descobriren que no solament les ones cerebrals d’un practicant i el pacient sincronitzen a l’estat alpha, característic de relaxació i meditació, si no que a més polsaven a l’uníson amb el camp magnètic de la terra, coneguda com la Ressonància Schuman. Durant aquests períodes, la mida del camp biomagnètic de les mans del practicant es multiplica per mil. Estudis mèdics independents han demostrat que un rang de freqüències estimulen la sanació en el cos, freqüències especifiques per diferents teixits. Per exemple, 2hz estimula la regeneració de nervis, 7hz el creixement ossi, 10hz els lligaments etc. S’han desenvolupat equips mèdics per a ajudar a la regeneració de teixits i s’empra amb freqüència per alliberar les artèries obstruïdes i desfer pedres als ronyons. Becker explica que les ones cerebrals no es limiten al cervell, ja que viatgen per tot el cos mitjançant el sistema perineural. Mentre es fan els tractaments, aquestes ones comencen amb poca força al tàlem del cervell del practicat i augmenten en potencia a mida que van arribant a les extremitats, incloent-hi les mans. El mateix efecte es reflexa a la persona que rep tractaments, i Becker suggereix que aquest sistema és qui controla principalment la reparació de teixits, així com els desequilibris físics.

És interessant notar que el Dr. Becker va dur a terme els seus estudis en diverses parts del món i en diferents cultures, subratllant el fet que Reiki no imposa creences de cap tipus i pot ser usat per qualsevol persona, sense importar les seves creences religioses ni espirituals. Aquesta neutralitat ho fa particularment apropiat per a tractaments mèdics.

http://www.meaningoflife.i12.com/healing-valid.htm La ciència dóna validesa a la curació amb Reiki com a sanació espiritual.

Aquest és un dels pocs estudis a llarg termini de sanació espiritual. Adina Leah Goldman Shore, PhD, Efectes a llarg termini de sistemes de sanació energètica en símptomes de depressió psicològica i estrès auto percebut. Institut de Psicologia Transpersonal, 2002

Extracte abreujat: La present investigació va examinar els efectes a llarg termini de Reiki, en símptomes de depressió psicològica i estrès auto percebut segons els barems del Beck Depression Invetory (BDI), Beck Hopelessness (HS) i escales de Perceived Stress (PSS).

Cinquanta participants van ser assignats de forma aleatòria a un de tres grups: Sanació amb les mans de Reiki (Grup 1), Sanació sense mans de Reiki (Grup 2) o un grup placebo de Reiki a distància (Grup 3), sense saber com era el mètode de tractament. Es van prendre dades abans del començament de tractament, després dels tractaments passat 6 setmanes i un any després de finalitzar els tractaments.

No existien diferències significatives entre els grups al començar el tractament, però els grups van manifestar notables diferències després dels tractaments comparat amb els grups de control en l'àrea de reducció de símptomes d'estrès i depressió. Un any després, aquests resultats es van mantenir.

Com resultat d'aquestes proves, la present investigació recomana la integració de sanació energètica en sistemes tradicionals de salut.

http://www.reiki.org/reikinews/ScienceMeasures.htm - La ciència mesura el camp energètic humà

L'energia és un tema que es parla en molts aspectes de tractaments complementaris, incloent Reiki. Per raons històriques i emocionals, hi ha dues paraules que no s'esmenten en cercles acadèmics "respectables": energia i sanar amb les mans. Per la qual cosa no és una sorpresa que la teràpia de Reiki hagi estat ignorada per la ciència biomèdica tradicional.

Però aquesta situació està canviant amb rapidesa a causa d’ importants investigacions a tot el món. La manera que conceptes com "energia que sana" han passat de ser vistos amb recel i ridiculitzats a ser respectats; és una de les coses mes fascinants i rellevants des d'un punt de vista clínic que han succeït darrerament.

Com passa en molts camps de la investigació, la qual cosa fa vint anys era "comprovat" que no existia, avui dia es comprova el contrari. Per exemple, en aquest període de temps els científics han passat de la convicció absoluta que el cos no posseeix un camp energètic a la afirmació de la seva existència. La majoria de la gent simplement no està al corrent d´aquestes investigacions i persisteix en la seva creença que no hi ha una base lògica per sanar amb energia. El motiu principal per aquest canvi d´ actitud ha estat el desenvolupament d'instruments suficientment sensibles per detectar camps energètics diminuts al voltant del cos humà. D'especial rellevància és el SQUID Magnetòmetre, que és capaç de detectar diminuts camps biomagnètics associats amb activitats fisiològiques al cos. Aquests mateixos camps han estat ignorats fins a ara per científics ja que no havia manera de mesurar-los. En el camp energètic humà s'ha sabut des de fa anys que les activitats de cèl•lules i teixits generen camps elèctrics que poden ser detectats en la superfície de la pell. Però les lleis de la física indiquen que qualsevol corrent elèctric ha de generar el seu corresponent camp magnètic en l'espai al seu voltant. Atès que aquests camps eren massa petits per ser detectats, els biòlegs arribaren a la conclusió que no tenien un significat fisiològic.

Això va començar a canviar en 1963. Gerhard Baule i Richard McFee del Departament d'Enginyeria Elèctrica del la Universitat de Syracuse, NY, van detectar el camp biomagnètic projectat pel cor humà. Empraren dos rotllos de fil metàl•lic, cadascun amb 2 milions de voltes, connectats a un amplificador.

L’any 1970, David Cohen de MIT, usant un mesurador SQUID magnetometer, va confirmar els resultats. El 1972, Cohen va millorar el seu equip per a poder mesurar els camps magnètics generats per activitat cerebral al voltant del cap.

Les patologies alteren el camp biomagnètic

Entre els anys 1920 i 1930, un investigador de l'escola de mdicina de la uiversitat de Yale, Harold Saxon Burr, va proposar la teoria que les malalties podien ser detectades en el camp energètic del cos abans que es manifestessin físicament. Fins i tot creia que es podia evitar la malaltia alterant aquest camp. Aquests conceptes eren massa avançats per a la seva època però ara estan sent confirmats en estudis mundials. Molts científics, emprant instruments SQUID, poden mapejar la forma amb la qual les malalties alteren el camp biomagnètic que envolta el cos. Uns altres estan aplicant camps magnètics per a estimular la sanació.

http://www.reiki-research.co.uk/references.html -Bibliografies d'investigacions sobre l'efecte de Reiki

Brown, F. (1992). Reiki és acceptat en un hospital americà. Un diari de saviesa. pàg. 3,16. Reiki vist amb efectes positius en pacients de Càncer.

Clark, L. (1988). Reiki emprat per un metge de capçalera: Un informe basat sobre 29 pacients tractats. Un estudi que suggereix que tractaments de Reiki poden reduir visites al metge.

Kennedy, P. (2001). Treballant amb Reiki amb els supervivents de tortures a Sarajevo. Teràpies complementàries en Infermeria i Parts 7:4- Reiki i traumes

Mansour, A., Beuche, M., Laing, G., Leis A., & Nurse, J. (1999). Un estudi per a comprovar l'eficàcia de Procediments Placebo per a estudiar l'eficàcia de Reiki, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 5(2):153-164. Planteja el fet que es pot fer

McCabe, P., Ramsey, L., & Taylor, B. (1995). Teràpies complementàries per a practiques d'infermeria a Austràlia (Discussion Paper No. 2). Canberra, Austràlia: Royal College of Nursing Austràlia. Suggereix que Reiki té un impacte positiu en pacients tractats

Olson, K. & Hanson, J. (1997). Emprant Reiki pel dolor: un informe preliminar, Prevenció i control de Càncer. 1(2):108-13. Estudi de Reiki i el dolor causat per Càncer.

Oschman, J.L. (2000). Medicina Energètica, la base científica . Churchill Livingstone, Edinburgh. La ciència i el Reiki.

Wetzel, W. S. (1989). Sanació amb Reiki: Una perspectiva fisiològica. Journal of Holistic Nursing, 1, 47-54. Canvis significatius en nivells d´hemoglobina i hematòcrit després de tractaments amb Reiki.