MAESTRIA

Per accedir al Mestratge cal tenir la certesa de desitjar ser un formador de Reiki. És una decisió important ja que ser Maestre no és tan sol iniciar alumnes, sinó impartir un ensenyament de qualitat.

El mestratge que s'imparteix en l'AtRC és perquè siguis un Mestre qualificat i actiu i això requereix de compromís i un treball personal.