REIKI JAPONÉS - 3º NIVEL

Per fer el tercer grau de Reiki s'hauria d'haver deixat transcòrrer de sis mesos a un any des del segon grau, fent les pràctiques necessàries i aplicant els cinc principis de Reiki en tots els àmbits.
El treball de tercer grau es el del mestre interior.
Formació en cap de setmana o en laborables (matíns o tardes), consultar agenda

PROGRAMA DEL CURS